Uncategorized

Какви проблеми срещат децата, които проговарят късно

Късното проговаряне до такава степен се е превърнало в норма, че много родители не се тревожат от липсата на реч към втората година на детето, тъй като около себе си имат достатъчно примери на връстници, които също нямат адекватно за възрастта изразяване. Здраве Станислава Чуринскиене за своя 7-годишен гений „Под късно проговаряне разбираме неспособността да […]

Какви проблеми срещат децата, които проговарят късно Read More »

VII-ми конгрес по фармация с международно участие

VII-ми конгрес по фармация с международно участие  се проведе на 21-24 ноември 2019. Станислава Чуринскиене и д-р Мария Савчева участваха с доклад на тема „Най-разпространени токсични метали при деца с проблеми в развитието в България.“  Той представя изследване от извадка на 53 деца и подкрепя теорията за метаболитни дефицити и нарушена детоксикация, причинена от вариации

VII-ми конгрес по фармация с международно участие Read More »

Конференция „Приложна логопедия“, 29-31 Март

С радост съобщаваме, че ЦРИ „Всяка дума“ получи покана за участие на конференция „Приложна логопедия“, която ще се проведе в Пловдив, 29 – 31. 3 2024 г. Лекторският състав е респектиращ, а само за една седмица заявките за присъствие са над 100. „Всяка дума“ ще бъде представена от Станислава Чуринскйене, с лекция на тема „Медицинските

Конференция „Приложна логопедия“, 29-31 Март Read More »

Международна конференция по токсикология в Стари Дойран, Македония –март 2019 г.

Д-р Мария Савчева и Станислава Чуринскиене участваха със съвместен доклад на тема Imbalanced Toxic and Essential Metal in Children with Autism Spectrum Disorder.

Международна конференция по токсикология в Стари Дойран, Македония –март 2019 г. Read More »

Осми конгрес по фармация с международно участие – април 2023 г

Д-р Мария Савчева и Станислава Чуринскиене представиха доклад на тема „Токсични метали в урина при български деца с разстройство от аутистичния спектър“. Основа на доклада беше съвместно проучване, проведено сред извадка от 50 български деца. Находките от анализа на резултатите подкрепят наложилото се в световен мащаб схващане, че дисбаланса на токсичните метали и есенциалните елементи

Осми конгрес по фармация с международно участие – април 2023 г Read More »

СЪОТНОШЕНИЕТО НАТРИЙ/КАЛИЙ

СЪОТНОШЕНИЕТО НАТРИЙ/КАЛИЙ от д-р Лорънс Уилсън октомври 2022 г., LD Wilson Consultants, Inc. Цялата информация в тази статия е само за образователни цели. Не е за диагностициране, лечение, предписване или лечение на каквато и да е болест или здравословно състояние. Лесно може да се напише цяла книга за съотношението на натрий към калий при минерален

СЪОТНОШЕНИЕТО НАТРИЙ/КАЛИЙ Read More »

Излишното производство на пирол може да е в основата на някои случаи на аутизъм

Пиролурия, биохимична аномалия, произтичаща от свръхпроизводството на пиролни молекули по време на синтеза на хемоглобин, може да играе етиологична роля в развитието на разстройства от аутистичния спектър, поне в някои случаи. Пирол е хетероциклично ароматно органично съединение с петатомен пръстен, с молекулна формула C4H5N[1], които се срещат естествено в редица биологично важни съединения, включително витамин

Излишното производство на пирол може да е в основата на някои случаи на аутизъм Read More »

Ролята на цинка и медта и последиците от високото съотношение мед към цинк в тялото

Човешкото тяло е изградено както от органична, така и от неорганична материя. Почти 99% от тялото се състои от шест елемента, това са кислород, въглерод, водород, азот, калций и фосфор. (1) В допълнение към тях са микроелементите. Те са набор от минерали, които са необходими на тялото в малки количества, някои от тях са желязо,

Ролята на цинка и медта и последиците от високото съотношение мед към цинк в тялото Read More »

Балансираната автономна (вегетативна) нервна система и връзката й с нивата на Калций и Фосфор

Балансираната автономна (вегетативна) нервна система и връзката й с нивата на Калций и Фосфор. Съотношението между нивата на калций и фосфор в резултатите при изследване на коса показва какво е състоянието на вегетативната нервна система при изследвания индивид. Съотношение по-ниско от 2,5 показва повишена функция на симпатиковия дял, докато такова над 2,5 – на парасимпатиковия

Балансираната автономна (вегетативна) нервна система и връзката й с нивата на Калций и Фосфор Read More »

Сдружение „Всяка дума“ съвсем скоро ще излезе от първите седем.

Сдружение „Всяка дума“ съвсем скоро ще излезе от първите седем. По случай навлизането в осмата ни година, екипът на сдружението, в партньорство с Окси фор лайф, иска да подари на родителите комплект от флаш карти с трийсетте най-важни параметри на доброто развитие. Те ще използват картите, за да се ориентират къде се намира детето им

Сдружение „Всяка дума“ съвсем скоро ще излезе от първите седем. Read More »