Международна конференция по токсикология в Стари Дойран, Македония –март 2019 г.

Д-р Мария Савчева и Станислава Чуринскиене участваха със съвместен доклад на тема
Imbalanced Toxic and Essential Metal in Children with Autism Spectrum Disorder.

Leave a Comment