Конференция „Приложна логопедия“, 29-31 Март

С радост съобщаваме, че ЦРИ „Всяка дума“ получи покана за участие на конференция
„Приложна логопедия“, която ще се проведе в Пловдив, 29 – 31. 3 2024 г. Лекторският
състав е респектиращ, а само за една седмица заявките за присъствие са над 100. „Всяка
дума“ ще бъде представена от Станислава Чуринскйене, с лекция на тема
„Медицинските подходи към проблемите в развитието в помощ на логопедичната
практика“.
Вълнуваме се от възможността да говорим пред логопеди за съвременните подходи,
основани на доказателства. В България, логопедът най-често е първият
професионалист, към когото родителите се обръщат, когато имат тревоги около
развитието на детето си. За да постигне пълния си потенциал, детето със специфики в
развитието има нужда от мултидисциплинарен екип и е важно обменът на информация
да тече активно между различните видове специалисти.

Leave a Comment