Филиз Алендарова

Специалист по хипербарна оксигенация, сертифициран оператор на барокамера. Докторант в МУ-София, с дисертационен труд свързан с хипербарната оксигенация при деца с увреждания. Член на БАХО. Практикува “Oxy for life” в гр.София. Сертифициран оператор за работа със скринингови тестове, като : CARS 2, DP-3, Denver II, DESK 3-6R. Участва, като лектор в научни конференции и е автор на научни публикации в международни и местни издания.