Екип

Станислава Чуринскйене

Специалист по ранно детско развитие

Ангелина Александрова

Администратор

д-р Мария Савчева

Яна Андонова

Филиз Aлендарова

Любомир Колев