Станислава Чуринскйене

Станислава Чуринскиене, консултант по детско развитие, сертифициран оператор на тестовете DP3 и CARS2, сертифициран Монтесори терапевт, член на Българско сдружение за авиационна, морска и космическа медицина. Участва, като лектор в научни конференции и е автор на научни публикации в международни и местни издания.

Имейл: stanislava.ciurinskiene@abv.bg